DEK Autorijschool in Goes opgeleverd.

In opdracht van Fraanje aannemingsbedrijf hebben wij de werkzaamheden bij DEK Autorijschool afgewerkt. De werkzaamheden bestonden uit het renoveren, vervangen en automatiseren van bedrijfsdeuren. Fraanje is een partij waar wij regelmatig mee mogen samenwerken, Fraanje is een bouwbedrijf met een rijke history. De gebroeders Fraanje legden in de jaren ’20 van de vorige eeuw de fundamenten van Fraanje BV in Lewedorp. Na een aantal decennia waarin het bedrijf zich voornamelijk richtte op de bouw van loodsen, heeft Fraanje de afgelopen 20 jaar een sterke groei doorgemaakt. Wij zijn in deze periode ontwikkeld tot een professioneel aannemingsbedrijf met een breed aanbod van diensten.

Begin jaren ’80 namen de heren Kees van Sabben en Johan Bosman de aandelen van Fraanje over. Uitgroeien tot een veelzijdige onderneming stelden zij zichzelf bij deze overname als doel. Een geleidelijke groei van de organisatie vond plaats door continue aanpassingen door te voeren. Nieuwe sectoren werden aangesproken en projecten op het gebied van openbare bouwwerken, scholen en woningbouw volgden elkaar op. Naast nieuwbouw werd ook verbouwing, onderhoud en renovatie een specialisme.

Na een succesvolle periode van leidinggeven, besloten Van Sabben en Bosman het stokje door te geven aan een nieuwe generatie. Vanaf 2000 bereidden zij Han van de Velde, Marco Bosman en Martijn van Sabben voor om de nieuwe directie te vormen van Fraanje. In 2004 werd deze overname officieel gerealiseerd. De huidige directie borduurt voort op het succes van de vorige generatie door voor eenzelfde strategie van leidinggeven te kiezen. Aangevuld met de doelstelling Fraanje nog verder te profileren als professionele partner voor architecten, ontwikkelaars en klanten. Kantoor voorzijden Sectionaaldeur

Sorry, comments are closed for this post.